Đường tồn kho ép giá mía nông dân

Theo Cục Chế biến Thương mại Nông lâm sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT), hiện lượng đường tồn tại kho các nhà máy trên 315.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 140.000 tấn.

Tin tức & Sự kiện

Đường tồn kho ép giá mía nông dân

Theo Cục Chế biến Thương mại Nông lâm sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT), hiện lượng đường tồn tại kho các nhà máy trên 315.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 140.000 tấn....

Đường tồn kho ép giá mía nông dân

Theo Cục Chế biến Thương mại Nông lâm sản và Nghề muối (Bộ NN&PTNT), hiện lượng đường tồn tại kho các nhà máy trên 315.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 140.000 tấn....
Tin tức xem nhiều